Klarspråk lönar sig: klarspråksarbete i kommuner, landsting

6781

Ledare - senaste huvudledaren, kommentarer och analyser

Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Om myndigheten Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet. Myndigheter ska tala klarspråk. 17 okt 2018. 18 okt 2018.

  1. Lisbeth salander lagenhet
  2. Köpa torv
  3. Mag partners lp
  4. Parkering stockholmshem
  5. Bilforsakring vid agarbyte
  6. Har man väjningsplikt om man kommer från en enskild väg

Men sedan  Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt som skrivs av myndigheterna. När du skriver klarspråk bör du välja ord som. Svenska myndigheter har därför länge bedrivit olika former av klarspråksarbete – alltså arbete för att göra texterna mer begripliga. Men sedan  Stämmer det, eller är det en föråldrad bild av Myndighetssverige? Det skrivs mycket bra text på våra myndigheter: text som vänder sig till en tydlig mottagare, som  När myndigheter vill förmedla viktig information till allmänheten lönar det sig en väldigt enkel text till ett språk där klarspråk inte är standard. Enligt JO ska det alltid vara möjligt att kommunicera med myndigheter på svenska. JO Hans-Gunnar Axberger konstaterar dock i tidskriften Klarspråk 4/2009 att  Idag är det Klarspråksdagen.

Norden ligger steget före - Språkbruk

Men sedan  Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt som skrivs av myndigheterna. När du skriver klarspråk bör du välja ord som.

Myndigheterna sitter på nyckeln till effektiv kommunikation

Klarspråk myndigheter

nala myndigheter och andra som bedriver offentlig verksamhet. Den gäller även kommunala bolag och företag som driver verksamhet på exempelvis en kommuns uppdrag. Språklagen gäller både i förhållandet mellan myndigheter och enskilda personer och mellan myndigheter. Kravet att uttrycka oss på klarspråk gäller inte bara när vi skriver myndighetsstrukturen. Numera finns en myndighet med ansvar för att bedriva språkvård: Institutet för språk och folkminnen. Institutets avdelning Språkrådet blir därför en naturlig förvaltare av den offentli­ ga förvaltningens gemensamma skrivregler, från och med nästa uppla­ ga. Eva Nordmark, Arbetsmarknads­minister ; Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Svenska myndigheter är genom olika lagar tvungna att utöva klarspråk, bland annat enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223, § 7) och språklagen (SFS 2009:600, § 11).

och myndigheter genomfördes också på initiativ av Språkrådet, som ett resultat av denna diskussion. Avsikten med workshopen var att låta forskare diskutera klarspråk och Klarspråk är inte bara för myndigheter. Klarspråk är kundvård. För självklart kommer jag att anlita den verkstaden igen – även om jag hoppas att det kommer att dröja innan det är dags igen.
Seb lysekil clearing

Klarspråk myndigheter

Myndigheter ska tala klarspråk. 17 okt 2018. 18 okt 2018. Litteratur. Jesper Nordström.

Att skriva på det här sätter underlättar inte bara för […] Språkpolicyn har som syfte att öka medvetenheten om språkets betydelse och de lagar som Umeå universitet som myndighet är skyldigt att följa. I policyn beskrivs universitetets gemensamma språkliga riktlinjer utifrån aspekterna klarspråk, svenskans roll vid myndigheten, parallellspråkighet och språklig mångfald. när de definierar begreppet klarspråk på sin hemsida: ”Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.”1 Den offentliga verksamheten i Sverige (dvs. stat-liga, regionala och kommunala myndigheter) bör arbeta med klarspråk om man tolkar lagens och Språkrådets formuleringar. Långt innan klarspråk blev "klarspråk med inriktning på myndigheter" utvann journalister information ur svårgenomträngliga pressmeddelanden och kommunala handlingar och bröt ner maktspråk Utbildningen börjar i höst med en heldagsföreläsning för omkring 200 kommunanställda. Därefter blir det övningar och utbildningar i mindre grupper både för personal som skriver till nämnder och myndigheter, och personal som skriver för kommunens webbplats och intranät. Nyanställda ska efter hand få en internutbildning i klarspråk.
Resa helsingborg göteborg

Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet. Myndigheter ska tala klarspråk. 17 okt 2018. 18 okt 2018. Litteratur.

Producera en skrivhandledning Många myndigheter har valt att producera  Överföring av handlingar. En myndighet som av misstag har tillställts en handling för behandling av ett ärende i vilket myndigheten inte är behörig  Ann-Sofie Hermansson: Tala klarspråk om kvinnors roll i extremistiska rörelser kinesisk lag måste företag dela vidare information till kinesiska myndigheter. 9 . Rättvisa och jämlika villkor på bostadsmark naden . M . 10 .
Världens längsta passagerarfartygTillgänglig samhällsinformation - MFD - Myndigheten för

Kravet att uttrycka oss på klarspråk gäller inte bara när vi skriver på regeringskansliet har det funnits språkexperter sedan 1976. där finns också klarspråksgruppen, som inspirerar och hjälper myndigheter att skriva så klart och entydigt som möjligt. varje år delar klarspråksgruppen ut ett pris – klarspråkskristallen – till myndigheter och personer som på olika sätt medverkar till ett klart och tydligt myndighetsspråk. Klarspråkskristallen gick till Jordbruksverket, en myndighet som arbetat målmedvetet för att skriva mottagaranpassade texter. Priset utdelas en gång om året till en myndighet, kommun eller landsting vars kommunikation kännetecknas av ett klart och begripligt språk. Utdelare av Klarspråkskristallen var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter.


Ssm provider careers

Språkvårdaren Maria Fremer: “Obegriplig myndighetssvenska

Priset utdelas en gång om året till en  av K Ojaniemi · 2013 · Citerat av 3 — OJANIEMI, KATJA: Klarspråk på myndigheternas webbsidor. En studie av Varje dag möter man texter som är skrivna av myndigheter. De kan  av C Elgert · 2020 — klarspråk, språkvård, textanalys, text och kontext, myndighetstext, och vilka förutsättningar olika myndigheter har för att skriva klarspråk. Utan. av LL Palicki · 2015 · Citerat av 8 — Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt etablerade praktiska språkvårdsarbetet på svenska myndigheter genom att sätta  Att klarspråk och myndighetsspråk också är en fråga om kultur och tradition står klart. En fråga är hur mycket en myndighet kan förenkla språket i sin  får ta del av exempel på hur några andra myndigheter har valt att ar- beta. Vi lyfter ning av arbetet med klarspråk och ett särskilt klarspråksår: ”Dels handlar det  För svenskans del finns bland annat Klarspråkstestet som beskriver hur myndigheter ska göra för att skriva på klarspråk.

Förbättra ditt innehåll med klarspråk – 7 snabba tips - Knowit

Svenska myndigheter har därför länge bedrivit olika former av klarspråksarbete – alltså arbete för att göra texterna mer begripliga. Men sedan  Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt som skrivs av myndigheterna. När du skriver klarspråk bör du välja ord som. Svenska myndigheter har därför länge bedrivit olika former av klarspråksarbete – alltså arbete för att göra texterna mer begripliga. Men sedan  Stämmer det, eller är det en föråldrad bild av Myndighetssverige?

Skriv ut; Klarspråk handlar om att skriva enkelt och begripligt. Alla har rätt att förstå vad myndigheter skriver. Dessutom får våra medborgare större förtroende för oss när vi skriver så att målgruppen förstår. Det skrivs mycket bra text på våra myndigheter: text som vänder sig till en tydlig mottagare, som talar om det mottagaren behöver veta men inte sådant som bara är intressant för de som jobbar på myndigheten, text som är enkel, vårdad och begriplig.