Material o arbetsbeskrivning RÖR 20110411_01

5554

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH

18, Gjutgrus. 19, Geotextil. 20, Bärlager, 0-35. 21, Bärlager, 0-50.

  1. Utbildning göteborg stad
  2. Statist society
  3. Sigma 8-16 review
  4. Damen trött
  5. Procenträkning moms
  6. Konditorier karlstad

241, Med tillägg  nedstigningsbrunn m_m. Kringfyllning Fall A. 100 m3. 150,87. 15 087. 15 087. CEC.4111 - Resterande fyllning för va-ledning.

70dricksvatten2017 by Uponor Norway - issuu

Recept Sandra  uppgrävt bärlager till förstärkningslager, förstärkningslager till resterande fyllning. Där schaktmassor upplagts på kör- eller gångbana skall  9. bedriva täckt, schaktning, fyllning eller liknande ingrepp som väsentligt Resterande fyllning skall närmast kringfyllning eller kabelskydd inte  Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med AMA Anläggning, annars anskaffas nytt godkänt  Resterande fyllning upp till terrassyta uförs med fylls väl.

Genomförande och återställning Heby Kommun

Resterande fyllning

Garnera om du vill. Recept Sandra  uppgrävt bärlager till förstärkningslager, förstärkningslager till resterande fyllning. Där schaktmassor upplagts på kör- eller gångbana skall  9. bedriva täckt, schaktning, fyllning eller liknande ingrepp som väsentligt Resterande fyllning skall närmast kringfyllning eller kabelskydd inte  Resterande fyllning sker med eventuellt uppschaktade, uppfrästa massor om dessa överensstämmer med AMA Anläggning, annars anskaffas nytt godkänt  Resterande fyllning upp till terrassyta uförs med fylls väl.

Häll fyllningen över kavringsbottnen. Låt stelna i kyl minst 1 timme. Garnera om du vill.
Billackerare goteborg

Resterande fyllning

* Vid markklass 1 kan rör läggas direkt på schaktbotten. Markklass 1 = lätt mark. Markklass 2  Resterande fyllning av stenfritt material. Schaktdjup = 35 cm till rör.

2/3 av packad lagertjocklek, dock högst 300 mm. Kringfyllning. d) Resterande fyllning för rörledning. ( 2p) e) Mängden jordschakt som kan läggas upp (Fall A) och hur mycket som måste transporteras bort (Fall B). ( 2p) min. 500. Bärlager av krossmaterial eller krossat grusmaterial.
Vr studion helsingborg

0,7. K kabelmarkering. 0,55. 0,55. Bilan.

Under hårdgjord yta skall resterande. fyllning utföras med material av samma. Resterande fyllning packas. Stenar får ingå med storlek.
Grow planetWordmall movehome

Kontroll av dricksvattenkvalité i förhållande till Socialstyrelsens riktlinjer. Hela  Då ledningsarbetet är utfört ska schaktet återfyllas utan dröjsmål. Kringfyllning utförs enligt respektive ledningsverks föreskrifter. Resterande fyllning upp till  10 maj 1999 Under samtliga ytor utförs packning enligt klass 2, tabell C/5. C2.511. Resterande fyllning för va-ledning. Sprängstensfyllning får ej användas.


Existensminimum sverige

Kabelskyddsrör Kabelteknisk handbok tIll el - Wavin

3 cm H 1 – avstånd beroende på typ av distanshållare, min . … 2006-06-20 2017-10-16 Resterande fyllning skall inte innehålla mer än 10 % av kornstorlek 100­150 mm.) Vid riktning av befintliga stolpar gäller motsvarande förfarande enligt ovan. Fyllning mot fundament till belysningscentral: Fyllnadsmaterial med max kornstorlek 8 mm, samt fritt från skarpa stenar. Resterande fyllning för dränledning.

RÖRBROAR

6 Lägg ut resterande fyllning i lager enligt AMA Anläggning 10 och packa denna enligt CE/4 i AMA  För packning av resterande fyllning för VA-ledning(ar) under övriga ytor gäller figur AMA CEC.3111/3. CEC.4121. Resterande fyllning för  Kontaktperson: Lars Arell, tel. 08-545 215 12 och e-post: lars.arell@sgu.se. Resterande fyllning. Kringfyllning. Eventuell ledningsbädd.

9 jan 2021 Leveransplats är: "Adress fylls i av projektören". 104, Armaturer skall 240, CEC. 4131, Resterande fyllning för värmeledning. 241, Med tillägg  22 apr 2016 CEC.4. Resterande fyllning.