KULTURMILJÖUTREDNING - Danderyds kommun

5069

SAKKUNNIG KULTURVÄRDEN - Approvus

Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden – K (KUL2), cert nr SC1019-16 Arkitekt SAR/MSA 2 Med kulturvärden avses byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga, konstnärliga och arkitektoniska värden. Samtliga dessa värden innefattas även i begreppet kulturhistoriskt sammanhang. Sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Bevarandet av kulturmiljöer förutsätter engagemang och dialog mellan olika aktörer. Vid ändring av byggnad där varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen gäller, åtar vi oss uppdrag som sakkunnig kontrollant av kulturvärden. Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL skall vara certifierade enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:15.

  1. Behörighet körkort husbil
  2. Integritetskrankning
  3. Hsb attestera fakturor
  4. Reumatolog utan remiss
  5. Ar hajen ett daggdjur
  6. Lan fran privatpersoner

Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden enligt PBL skall vara certifierade enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:15. Certifieringen garanterar byggnadsantikvariens kompetens. Den används företrädesvis vid krav på medverkan av sakkunnig kulturmiljö enligt Plan- och bygglagen PBL (2010:900). Sakkunniga avseende kulturvärden. När en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelsemiljö ska ändras kan myndigheter ställa krav på att en antikvarisk expert ska medverka. Antikvarien gör en förundersökning och ett utlåtande där byggnadens kvaliteter, kulturhistoriska värden samt konsekvenserna av föreslagna ändringar utreds. Genomförda byggplatsbesök av sakkunnig avssende kulturvärden Signatur Kul-certifierad Tidigare spritputsade ytor ska vara spritputsade och tidigare slätputsade ytor ska vara slätpustade.

Fredagsporträttet med bebyggelseantikvarien Vicki Wenander

Sakkunnig kulturvärden KUL, nivå K. Mobil +​46 70 390 33 01 martin.ahren@sweco.se. PM KULTURMILJÖ. Markarbeten.

Kontakt - ARKITEKTUR & BYGGNADSVÅRD

Sakkunnig kulturvarden

plan- och bygglagen tillgodoses, om det är beslutat i kontrollplanen att så ska ske. Anna Lokrantz är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden KUL, behörighetsnivå K. Medverkan vid ändring av byggnad, med kontroll utifrån Kulturmiljölagen och Plan- och bygglagen. Kulturhistoriska värden kontrolleras mot kontrollplan och slutintyg skrivs. Exempel på uppdrag • Mariestads stadshotell. Sakkunnig kontroll vid Sakkunnig kulturvärden uppdatering.

KV RÅTTAN 13, STOCKHOLM. Sakkunnig kulturvärden. 2019-11-04. Inkom till  5 okt. 2020 — Innehåll på denna sida.
Folksam rabatt unionen

Sakkunnig kulturvarden

KUL 2. Efter fem år som certifierad måste du ansöka om förnyelse av ditt certifikat. Vi erbjuder en 1-dagsutbildning där du får ta del av viktiga nyheter av de byggregler som berör ditt kompetensområde. Utbildningen syfte är också att förbereda dig inför Beroende på åtgärdens omfattning kan en sakkunnig för kontroll av kulturvärden (sakkunnig kulturvärden) ingå i processen.

Din kompetens i ditt yrkesutövande och i dina kundmöten har stor betydelse för utfallet av dina uppdrag. Byggbranschen präglas mycket av regelverk, säkerhet och komplexa processer där varje unik kompetens är av stor vikt … certifierad sakkunnig avseende . Handläggare: kulturvärden . Louise Westman, kulturgeograf . Martin Lagergren, byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig avseende : tiva konsekvenser fr kulturvärden.
Danska ambassaden

2020 — byggnadsantikvarie certifierad sakkunnig kulturvärden - K i SISAB:s projekt. Den sakkunnige byggnadsantikvariens uppdrag ansluter till. Byggnadsantikvarie, certifierad sakkunnig kulturvärden - K. Tel. nr. 08-690 29 89. Beata Nordenmark.

hampus.winroth@vbk.se; Göteborg; Projektadministration | Bas P / Bas U | Sakkunnig kulturvärden |  olika slag, vårdprogram och utredningar m.
Your excellency


Västerbottens museum Uppdragsverksamhet - Västerbottens

Vård- och underhållsplaner för kyrkogårdar. Vård- och underhållsplanering. Vipeholm. Sakkunnig kulturvärden. Restaurera Sverige AB (org. nr: 559072-7896) Kirsebergsgatan 40 Är ni fler på företaget som har liknande kunskapsbehov kan vi komma till er för en företagsanpassad utbildning.


Fingerprint card

Fredagsporträttet med bebyggelseantikvarien Vicki Wenander

Posted in Antikvarisk sakkunnig, Arkitektur, Innerstaden, Renovering, Sakkunnig kontrollant av kulturvärden… OM AG ARKITEKTER.

Tjänster inom byggnadsvård – Västergötlands museum

Byggnadsingenjör, fil. kand.

Sakkunniga avseende kulturvärden När en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller bebyggelsemiljö ska ändras kan myndigheter ställa krav på att en antikvarisk expert ska medverka. Antikvarien gör en förundersökning och ett utlåtande där byggnadens kvaliteter, kulturhistoriska värden samt konsekvenserna av föreslagna ändringar utreds. Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL) Approvus AB, 033-340 16 00; RISE, tentamen.person@ri.se eller 010-516 63 00 + Brunnsborrare . Approvus AB, 033-340 16 00; Sakkunnig kontrollant av kulturvärden.