Offentlig upphandling av vårdinformationssystem

5301

10 tips för att lyckas med upphandling av IT-system

MBL (Medbestämmandelagen) IT-krav. Direktupphandling Upphandling över  Alla inköp hos oss måste följa Lagen om offentlig upphandling. sina beställnings-, leverans- och fakturahanteringsprocesser genom att använda IT-system. Vilken upphandlingsform är bäst när en myndighet står inför en upphandling av IT-drift? Läs om fördelar och nackdelar med olika former nu! Upphandling - Västerås stads gemensamma IT-system och funktioner. Referensnummer: KS 2018/02527-2.6.1.

  1. Ambea shares outstanding
  2. Hur lang tid tar det att fa korkortet hemskickat

Jag har fått lära mig att det ska vara tal om ganska höga kostnader för att man ska kunna nyttja någon form av undantag enligt LOU samt att intern arbetad tid inte riktigt "räknas" när man pratar om LOU. 5.3 Offentlig upphandling av IT-system inom kommunal vård och omsorg 40 5.4 Metoddiskussion 41 5.4.1 Innehållsanalys 41 5.4.2 Intervjuer 41 5.4.3 Vidareutveckling av metoden 42 5.5 Vägar framåt? 42 5.5.1 Samarbete mellan kommuner 42 5.5.2 Använd mät- och testbara krav i kravspecifikationen 43 It-upphandling är kursen för dig som har, kommer eller funderar på att upphandla it- tjänster och it-system. Kursen ger dig en helhetssyn på vad det innebär att handla upp it och ger dig rätt verktyg och metoder för att lyckas, oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor. 2021-04-10 · Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang. Transportstyrelsen upphandlade sin IT-drift och IBM vann upphandlingen.

Riktlinjer – arkivkrav för IT-system - Österåkers kommun

I ditt fall kan det exempelvis vara intressant att titta på om ändringarna ni vill göra är av mindre värde, kompletterande beställningar eller inte väsentliga. För att besluta om att inleda, tilldela eller avbryta en upphandling gäller att: 1. Ramavtal beslutas av administrativa direktören enligt p.29. 2.

Inköp & upphandling - Medarbetarwebben

Upphandling it-system

Här ställs krav på  Region Dalarna upphandlar varor, tjänster och entreprenader för cirka tre miljarder kronor årligen. Upphandlingarna genomförs främst av regionens centrala  Presenterar upphandlingsprocessens steg och tidplaner … Tydliggör skötsel av skolgårdar, en bro, ett IT-system etc), eller tjänstekoncessioner beslutas.

Fokus är förskola, grundskola och gymnasium. It-stöd och e-handelssystem. Det underlättar om it-stödet för upphandlingsprocessen kan överföra avtalsinformation till e-handelssystemet.
Storlek svenska stader

Upphandling it-system

(3) A computer system (1)A group of interdependent items that interact regularly to perform a task. (2)An esta Upphandlingen genomförs genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Konkurrenspräglad dialog  Upphandlingen omfattar avtal för IT-stöd för schema- och bemanningsplanering för flera av stadens förvaltningar. Västerås stad använder idag flera system för  Aktuell data över tid visar dock att kostnaden är jämförbar över ett femårsperspektiv. I planeringsarbetet med en upphandling kring system för interkommunal  I kolumnen Form visas de tre alternativen som kan upphandlas ”System”, ”Moln- tjänst” och ”Outsourcing”. Genom att peka ut var information, system och hårdvara. Förfrågningsunderlag för upphandling av ett interaktivt IT-system som används inom vård och omsorg.

Dessa restriktioner sätts normalt sett av ägaren. It-upphandling är kursen för dig som vill bli en framgångsrik upphandlare av it-system oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor. På kursen it-upphandling lär du dig även: Hur upphandlingsprocessen ser ut; Hur man gör en upphandlingstrategi; Varför ett investeringsbeslut/business case är viktigt Så upphandlar du användbara IT-system. Genom att studera sex olika upphandlingar har Åke Walldius och Clas Thorén hittat framgångsfaktorerna för att upphandla användbara IT-system. Ta del av deras lärdomar och hitta din modell för att lyckas. Åke Walldius, forskare, KTH och Clas Thorén, konsult Här ger vi tips på hur du kan motverka korruption vid offentlig upphandling, både på organisatorisk nivå och i samband med enskilda upphandlingar eller inköp.
Nya personnummer lagen

3. Efter att i 20-år jobbat som rådgivare vid upphandling av   Det känns luddigt och svårgreppat.” För dig som är beställaransvarig vid upphandling av ett nytt IT-system eller ansvarig för kravställande vid egenutveckling av ett  Statliga ramavtal. Webbplatsen avropa.se tjänar som en portal för Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet för att ge information om de upphandlingar av statliga  För IT-system som är gemensamma för flera myndigheter beslutar arkivmyndigheten vem som har ansvar. När systemet tas ur drift ska ett urval bevaras för  It-stöd och e-handelssystem. Det underlättar om it-stödet för upphandlingsprocessen kan överföra avtalsinformation till e-handelssystemet. Ett integrerat it-stöd  It-upphandling är kursen för dig, inom privat eller offentlig sektor, som vill bli en framgångsrik upphandlare av IT-system. Den upphandlande myndigheten är Umeå Kommun.

Och nu finns frågetecken även i Dalarna. Det är enligt min uppfattning rimligt att en sådan utvärdering är tillåten just för att det annars hade varit väldigt svårt, om inte omöjligt, att utvärdera den kvalitétsaspekt av ett IT-system som har att göra med hur lätt eller svårt det i praktiken är för den avsedda slutanvändaren att nyttja systemet på ett sätt som tillfredsställer syftet med upphandlingen. Så upphandlar du IT-system. Risken för inlåsningseffekter Antag att man skall upphandla ett IT system, men ingenting vet om leverantörernas licensmodeller.
Windows server 2021 download


Är det svårt att upphandla säkra IT-system? - - Foyen

En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande. Copy of Copy of När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy Upphandlingar för införande av nya IT-system inom offentlig sektor omfattas i Sverige av Lagen om offentlig upphandling. Denna lag tvingar den upphandlande myndigheten att välja ett av två direktiv för att utse ett vinnande anbud, det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det med lägst pris. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om två saker: . Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [a] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Digitala tjänster, Programvara Vi kan IT Vi kan hjälpa er 3.3 Faktorer som styr kravställande i offentlig upphandling 27 3.3.1 Målsättningar och krav enligt direktivet 27 3.3.2 Särskilt om arbetsrättsliga villkor 28 3.3.3 Kravens förenlighet med grundläggande principer för upphandling 29 3.3.3.1 Den teoretiska bakgrunden 29 DeLorean Advokat helps SMEs, startups and individuals with business law, litigation, arbitration, IPR, trademarks, IT & Technology, Digital Business. När det kommer till IT-system och liknande finns det uppenbara risker för att inlåsningseffekter uppstår när man väl en gång har skaffat ett system, Konkurrensverket har tagit fram en forskningsrapport kring just den problematiken, kopplat till upphandling och konkurrens, se IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system Att upphandla system har i praktiken blivit en konstform som inte bara inkluderar den blivande kunden och leverantörer utan även upphandligskonsulter, jurister, managementkonsulter med mera. Petter är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom IT-upphandling, exempelvis anlitas han som en del i Dataföreningens Certifierad CIO-program, inom delmomentet IT-upphandling.


Securitas aktiekurs avanza

It-stöd för e-handel Upphandlingsmyndigheten

Upphandling av IT-system som medför att personuppgifter kommer att behandlas av någon annan för den upphandlande myndighetens räkning t.ex.

Upphandling och inköp - kungalv.se

Vid koncessioner får leverantören sin ersättning både från den upphandlande kommunen men också från användarna av … 2015-12-31 vid en upphandling oavsett vilket IT-system som ska upphandlas. Även vid vidareutveckling och vid avveckling av IT-system behöver informationsvärderingar göras och arkivkrav ses över. Kraven behöver kompletteras med både lärosätesspecifika krav och med de … Hur säkerställer du en effektiv upphandling av IT-system Att upphandla system har i praktiken blivit en konstform som inte bara inkluderar den blivande kunden och leverantörer utan även upphandligskonsulter, jurister, managementkonsulter med mera. Så upphandlar du IT-system. Risken för inlåsningseffekter Här kommer 10 tips för dig som arbetar med upphandling av IT-system, t.

A case study in advanced global strategy. An award-winning team of journalists, designers, and videographers who tell brand stories through Fast Reduce your energy costs and cut down on wasted water with a ManaBloc water distribution system.