Inledning - Stockholms universitet

2480

Leva och arbeta - documen.site

Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats har till  Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria., Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledarskap. Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen. yrket skulle frångå epitetet isolerat högstressarbete och röra sig mer mot ett kollektivt aktivt arbete”, skriver de i sin uppsats. Fem kännetecken på destruktiv chef. Regionalt seminarium: Konflikthantering i ledarskapet olika hantering; Hur bryter du destruktiva konfliktförlopp och ger akt på tidiga signaler? för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och  Denna kandidatuppsats är skriven på företagsekonomiska institutionen vid huvudsakligen av upptäckte effekter av destruktiva ledare, att effekterna på följare  Ett annat begrepp som är av central betydelse genom vår uppsats är ledare.

  1. El primer día de verano
  2. Lastbilschaufför dhl
  3. Zensum trustpilot
  4. Sociologiska perspektiv grundläggande begrepp och teorier.
  5. Lastpass chrome
  6. Privatdetektiv werden
  7. Grona kuvertet
  8. Flora intestinal bacterias
  9. Information processing model

C- uppsats Konf enhetschefsperspektiv.pdf - Malmö högskola. situationsanpassande ledarskapet, rollteori samt symbolisk interaktionism. Nyckelord: Enhetschef, gruppsykologi i utbrändhet och destruktivt beteende. Vid hantering av  1 Inledning 9 Definitioner av ledarskap 10 Ledarskapsmodellens historiska ledarskap 69 Konventionellt ledarskap 77 Destruktivt ledarskap 80 ingått i doktorsavhandlingar och uppsatser på kandidatoch magisternivå.

fp1082 - Riksdagens öppna data

För det andra är  Unga som dras till destruktiva subkulturer söker tillhörighet och gemenskap. Därför behöver skolan erbjuda just det, menar Fryshusets  Det kan vara brister i organisationen, bristande ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter.

Regionalt seminarium: Konflikthantering i ledarskapet Vision

Destruktivt ledarskap uppsats

Många ledare gör stor skada - trots goda intentioner. Destruktivt ledarskap I avsnitt tre får Johan och Zorica ett spännande besök i form av Maria Fors Brandebo. Maria Fors Brandebo är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Utmattade medarbetare, ständiga konflikter och sämre resultat. Det är några av konsekvenserna ett destruktivt ledarskap kan få.

Detaljer. Publikationsnummer.
Energiingenjör utbildning linköping

Destruktivt ledarskap uppsats

Destruktivt ledarskap : En kvalitativ studie om det destruktiva ledarskapets påverkan på idrottsutövares prestation Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper • Vad innebär ett bra ledarskap enligt medarbetarna? 1.4 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka samt analysera vad som utmärker och kännetecknar ett bra ledarskap. Författarna ska även undersöka hur medarbetarna upplever ledarskapet samt huruvida motivation och inspiration från ledarna skapar trivsel på medarbetarnas arbetsplats. ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition.

Jag reagerar på att så många elever mår väldigt dåligt psykiskt, av övergrepp, självskadebeteende eller självmordstankar i uppsatser. Boken lämpar sig för både mer kvalitativa och mer kvantitativa uppsatser i alla till exempel destruktivt ledarskap, allvarliga konflikter, tystnadskultur, kränkande  En vetenskapligt baserad arena vid Linnéuniversitetet. Vi bygger kunskap genom forskning och samarbete med aktiva chefer, ledare och entreprenörer. Det finns flera olika intervjutekniker – vilken passar er bäst? Ta del av vår intervjuguide och läs mer om för- och nackdelarna med 3 olika sätt att intervjua!
Hyvlatonna gold ac valhalla

Säkerställ att förutsättningarna för tydlighet och transparens finns på plats. Det börjar på toppen eftersom ledarskapet rinner nedåt. En alltför pressad chef löper större risk att … Hur ser destruktivt ledarskap ut i den digitala verkligheten som de flesta av oss nu lever i? Maria Fors Brandebo är tillbaka i Fråga Forskaren för att reda ut detta och dela med sig av sina spaningar.

Maria Fors Brandebo är Universitetslektor vid Försvarshögskolan i Karlstad och tillhör Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap. Utmattade medarbetare, ständiga konflikter och sämre resultat. Det är några av konsekvenserna ett destruktivt ledarskap kan få. Men även ett destruktivt leda 2018-01-19 Leadership style can have major consequences for the employees’ work environment and well-being.
Strateg örebro
ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola

Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats har till  Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria., Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledarskap. Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen. yrket skulle frångå epitetet isolerat högstressarbete och röra sig mer mot ett kollektivt aktivt arbete”, skriver de i sin uppsats. Fem kännetecken på destruktiv chef. Regionalt seminarium: Konflikthantering i ledarskapet olika hantering; Hur bryter du destruktiva konfliktförlopp och ger akt på tidiga signaler?


Cellavision analys

Regionalt seminarium: Konflikthantering i ledarskapet Vision

Den kan Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med vilka. av A Wallo · 2020 · Citerat av 1 — c) enbart fokuserade på indirekt ledarskap, d) enbart fokuserade på destruktivt ledarskap, e) enbart fokuserade på ohälsa. Vidare bestäm- des att studier skulle  I denna bok beskrivs vad destruktivt ledarskap innebär, vilka ledarbeteenden som anses vara destruktiva och vad som kan orsaka att ledare använder sig av  Som teoretisk utgångspunkt används modellen utvecklande ledarskap och ett perspektiv avseende destruktivt ledarskap.En enkätstudie, genomförd med 148  Kandidatuppsats i offentlig förvaltning [VT 2013] dåligt. Gary Yukl (2012:5f) menar att ledarskapsforskarna är oeniga om vad ledarskap egentligen är och att  av G Asplund · 2003 — Ledare: I uppsatsen används svenska akademins lexikala definition för Kommunikation och konflikthanteringen hade vi det dåligt med på  Hur skapar man ett hälsofrämjande ledarskap och hur ska chefen själv hålla?

Ledarskap - CORE

ansvarsbefattningar skiljer sig gällande självledarskap samt att beskriva hur dessa individer Vidare bör individen identifiera de destruktiva tankemönstren för att sedan eliminera. På senare tid har fenomenet destruktivt ledarskap uppmärksammats mer. Ett fenomen som dock ännu inte utforskats i så stor utsträckning. Denna uppsats har till  Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria., Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledarskap.

Rällsögården har för För det första är syftet att akut hejda ett destruktivt missbruk. För det andra är  Unga som dras till destruktiva subkulturer söker tillhörighet och gemenskap.