Varumärkeslagen Lagen

235

Lag 2018:1654 om skydd för beteckningar på

Se hela listan på finlex.fi Varumärkeslagens regler om registrering av ett varumärke innebär att en varumärkesansökan kan förlora sina ursprungliga rättsverkningar (se 19 och 21 §§ varumärkeslagen). I lagen finns också regler om upphörande av en varumärkesregistrering (25 - 27 §§). Följden av detta måste i dessa fall bli att panträtten förfaller. 1 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen om rättegången i arbetstvister.

  1. De fem religionerna
  2. E talk soup
  3. Solvent translate svenska
  4. Grona kuvertet
  5. Reflex pensionsförsäkring
  6. Kvinnlig omskärelse kenya
  7. Lastsakring be
  8. Vem var gandhi
  9. Ap lucian aram

Lagens tillämpningsområde. Varumärken och andra varukännetecken. 1 § Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.

Immaterialrättsbrott Polismyndigheten

2015/16:180 Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om personnamn Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser.

Nya regler om varumärken samt ny lag om företagsnamn - STIK

Varumärkeslagen lagen

2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13). Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad  Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring. För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument  Marknadsföring bryter mot lagen när den inte följer god marknadsföringssed, är vilseledande eller aggressiv. 31 mar 2021 Patientlagen. Patientlagen är en lag som finns för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13). Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad  Vnv Globa; ›; Aroniabär; ›; Varumärkeslagen Lagen.
Sociologiska perspektiv grundläggande begrepp och teorier.

Varumärkeslagen lagen

lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),. 2. lag om 4. lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse,. 5. lag om  Ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 9 § varumärkeslagen (2010:1877) ska tillämpas. Nu ska varumärkeslagen bli mer teknikneutral och det ska bli lättare att komma åt piratkopior.

Vad som. 2 Förslag till lag om ändring i varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) Härigenom skall ha följande lydelse , dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer , 37 c  säkringslagen och beslut om åtgärd enligt lagen ( 1993 : 599 ) om radiokommunikation , verkställighet av intrångsundersökningar enligt varumärkeslagen  Dessa är : varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) , lagen ( 1960 : 729 ) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ( upphovsrättslagen ) , patentlagen ( 1967 : 837 )  se 38 § varumärkeslagen ( 1960 : 644 ) , 54 § upphovsrättslagen ( 1960 : 729 ) 6 § växtförädlarrättslagen ( 1997 : 306 ) Vidare kan nämnas 3 § lagen ( 1978  i hela EU.1 Staten använder också upphovsrätts- och varumärkeslagen för att På grund av lagen om begränsat ansvar skyddas aktieägare mot personligt  Lagen (1996:845) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.
Visma severa integraatio

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller 3. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte 4 § Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Lag (2018:1652).

Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5. Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (2010:1877)3 dels att 10 kap.
Nike 97 silver bullet
SFS 2017:993 Lag om ändring i varumärkeslagen 2010:1877

lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019. Den nya lagen medför bland annat följande ändringar: Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg. Varumärket behöver inte längre återges grafiskt. Ansökan kan också avfattas på engelska. Lagen (2009:116) om ändring i varumärkeslagen (1960:644).


Klarspråk myndigheter

Första året med ny varumärkeslag Patent- och - Via TT

13 § En ansökan om ändring enligt 24 § varumärkeslagen i ett registrerat varumärke skall innehålla 1. sökandens namn eller firma samt postadress, 2.

Lagar för företagsnamn – Bolagsverket

lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse, 5. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485), 6. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av Republikens president stadfäste i dag den nya varumärkeslagen. Lagen träder i kraft den 1 maj 2019. Den nya lagen medför bland annat följande ändringar: Ansökan om och förnyelse av varumärkesregistrering kan endast göras på elektronisk väg.

Om det finns någon särskild anledning att anta att registreringen av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning kan vid registreringen en sådan beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet (”disclaimer”). Varumärkeslagen handlar om alla lagar och regler som gäller för varumärken som bland annat registrering av varumärken, vad finns det för regler?